Vannscooter kartinnsyn

I forbindelse med at vannscooterforskriften er opphevet er innsynsløsningen tatt ned. Mer informasjon finner du her.